The way we work:

Dutch Defence Media usually works ‘in the field’ with two photographers to be able to operate from different positions. Standard we ask your permission to have interview(s) with for example basecommander, exercise-leader, squadronleader, pilot, crewmember and/or VIP’s present on the spot, or any other supervisor.

Our intention is to generate an article and publish it from all allowed visits. In most cases we don’t object to send the text in advance to have it checked and corrected where neccessary, of course taking in accout the dead-lines of the medium. This gives a good feeling on both sides. We shall always strive to make the best ‘good advertising’ possible.

We cannot take responsability for the publication or delay in publication what so ever. This decision always rests at all times by the editor in chief or final editor. Each visit can be honoured with sending evidence, for examle by WeTransfer or DVD-disk on request. For contact with- and / or communication concerning guarantees on publication with our editorial staffs you can contact us through the contactpage.

Onze werkwijze:

Dutch Defence Media werkt ‘in het veld’ gewoonlijk met twee fotografen om vanuit verschillende posities te kunnen opereren. Standaard vragen wij toestemming om één of meer interviews te mogen afnemen met bijvoorbeeld een basiscommandant, leider van een oefening, squadronleader, piloot, crewmember en/of VIP’s ter plaatse, of een leidinggevende anderszins.

Het is onze intentie om van alle toegestane bezoeken een artikel te schrijven en te publiceren. In de meeste gevallen hebben we er geen bezwaar tegen de tekst vooraf nog even te laten screenen en eventueel te corrigeren waar noodzakelijk. Dit geeft een goed gevoel aan beide kanten.

Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor publicatie al of niet, of op welk moment. Deze beslissing ligt altijd bij de hoofd- en/of eindredactie. Ook voor uitstel van een publicatie om welke reden ook (actualiteit) kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Elk bezoek kan worden gehonoreerd met het het toesturen van bewijsmateriaal bijvoorbeeld via WeTransfer of DVD op verzoek. Voor contact en/of communicatie betreffende publicatiegarantie met onze eindredacteur(en) kunt u ons benaderen via de contactpagina.

Chamber Of Commerce